Kaedah Bayaran Balik Pinjaman

Unit Kutipan Balik ( UKB ) memberi pelbagai kemudahan untuk peminjam membayar balik pinjaman mereka. Berikut adalah kaedah-kaedah bayaran balik pinjaman yang digunakan oleh peminjam :- 1. BAYARAN TUNAI
 2. KIRIMAN WANG (MO), WANG POS(PO) DAN CEK
 3. BAYARAN MELALUI POTONGAN GAJI
 4. BAYARAN MELALUI PENGELUARAN AKAUN 2 KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA ( KWSP )
 5. BAYARAN MELALUI ATAS TALIAN ( Perbankkan Internet )

Pembayaran Melalui CIMB Bank [ CimbClicks ]Langkah pembayaran


 1. Login masuk ke cimbclicks
 2. Kemudian pilih menu  “Pay & Transfer ” > “ Pay Bills“
 3. Pelanggan perlu memilih  LBNK di dalam senarai  ‘to’.  Pilih Payment to  ->  Lembaga Biasiswa Negeri Kedah
 4. Seterusnya pelanggan perlu memasukkan No Akaun Pinjaman (No LBNK)  di dalam ruangan “No Rujukan” dan no kad pengenalan pada ruang No Kad Pengenalan.
 5. Pilih payment from - akaun simpanan sendiri
 6. Seterusnya ikut proses selanjutnya.
 7. Cetak / simpan resit pembayaran untuk tujuan rujukan.* Turutan pembayaran mungkin berubah mengikut  kaedah semasa cimbclicks