PADANAN NO.LBNK DAN NO.IPIN TIDAK SAMA.
SILA MASUKKAN NO. LBNK DAN NO. PIN YANG BETUL.
[ Kembali ]
"; } else{ //mysql_query("INSERT INTO `transaksi_semak` VALUES ('$id','$nama','$nolbnk', '$nokpbaru', '$nopin', '$notel', '$email', CURDATE(), CURTIME())"); mysql_query("INSERT INTO `transaksi_semak` VALUES ('$id','$nolbnk', '$nopin', CURDATE(), CURTIME())"); //INSERT INTO `epin`.`transaksi_semak` (`id`, `nolbnk`, `nopin`, `tarikh`, `masa`) VALUES (NULL, '', '', '', ''); //INSERT INTO phonebook (col_name, col_date) VALUE ('YEAR: Auto CURDATE()', CURDATE() )"; //$query_auto = "INSERT INTO transaksi (tarikh) VALUE ('DATE: Auto CURDATE()')"; //$sql="INSERT INTO `transaksi` (nama, nolbnk, nokpbaru, notel, email) //VALUES('".$nama."','".$nolbnk."','".$nokpbaru."','".$notel."','".$email."')"; //$sql0 = "UPDATE laluan SET email= '$email', Notel= '$notel', tarikh = CURDATE() WHERE NoLBNK= '$nolbnk' AND nokpbaru= '$nokpbaru'"; //$query0 = mysql_query($sql0) or die ("Error: " . mysql_error()); $sql = "SELECT * FROM induk WHERE NoLBNK = '$nolbnk' AND nopin = '$nopin'"; //"SELECT * FROM laluan WHERE nolbnk= '$nolbnk' AND NoPin '$nopin'" $query = mysql_query($sql) or die ("Error: " . mysql_error()); $rows = mysql_fetch_assoc($query); ?> Permohonan No. Pin Semakan Baki
 

 

Semakan Baki Pinjaman
Lembaga Biasiswa Negeri Kedah

BUTIRAN PEMINJAM

NAMA PEMINJAM :
NO.KAD PENGENALAN LAMA :
NO.KAD PENGENALAN BARU :
ALAMAT SURAT MENYURAT :
NO. TELEFON : "); else echo $rows['NoTelefon1'] ?>
NO. TELEFON 2 :
BUTIRAN PINJAMAN
PUSAT PENGAJIAN :
JUMLAH PINJAMAN :
TARIKH MULA BAYAR : format('d/m/Y'); // 31.07.2012 ?>
ANSURAN BULANAN MINIMUM :
BAKI POKOK :
BAKI BAYARAN PERKHIDMATAN :
BAKI BAYARAN LAIN-LAIN :
     
BAKI PINJAMAN SEHINGGA 27 JANUARI 2013 12.00 TGHARI :
BUTIRAN TRANSAKSI TERAKHIR
TARIKH TRANSAKSI BAYARAN : format('d/m/Y'); // 31.07.2012 ?>
JUMLAH BAYARAN :
BAYARAN POKOK :
BAYARAN PERKHIDMATAN :
BAYARAN LAIN :
NO. CEK / MO / PO :
NO. RESIT / NO. BAUCER :
CATATAN :
BAKI PINJAMAN SEHINGGA 27 JANUARI 2013 JAM 12.00 TGHARI
BAKI PINJAMAN 2012   RM
TARIKH SEMAK / CETAK  


Cetak

: Utama :: Maklumat Am :: Biasiswa :: Pinjaman :: Kutipan Balik :: Capaian :: Soalan Lazim :: Hubungi Kami ::

Lembaga Biasiswa Negeri Kedah © 2012 • Semua Hak Cipta Terpelihara
Kemaskini Terakhir Sunday, 01/27/2013 12:09 PM