Biasiswa Kecil Sekolah Menengah( BKSM )

Biasiswa Kecil Sekolah Menengah ( BKSM ) merupakan bantuan kewangan diberikan kepada pelajar-pelajar sekolah menengah seluruh Kedah yang terpilih bagi meringankan beban kewangan  semasa sesi pengajian sekolah menengah mereka. Bantuan akan diberi kepada pelajar-pelajar mengikut kadar yang telah ditetapkan oleh Lembaga Biasiswa negeri Kedah.  Bermula tahun 2015 kadar baru biasiswa telah ditetapkan iaitu RM 50 Sebulan kepada pelajar tingkatan 1 – 3 manakala RM 65 Sebulan kepada tingkatan 4 dan 5.AKTIVITI BKSM

Tingkatan

Kadar Sebulan

Kadar Setahun

Tingkatan 1

RM 50.00

RM 600.00

Tingkatan 2

RM 50.00

RM 600.00

Tingkatan 3

RM 50.00

RM 600.00

Tingkatan 4

RM 65.00

RM 780.00

Tingkatan 5

RM 65.00

  RM 715.00*