LBNK akan menyalurkan bantuan pinjaman terus ke akaun pelajar bagi setiap semester.

Menjadi tanggungjawab pelajar untuk melunaskan bayaran-bayaran berkaitan seperti yuran dan sebagainya.


 

Senarai Pusat Pengajian

Peringkat

Kadar

SIJIL

RM 2,500 setahun

DIPLOMA

RM 4,000 setahun

IJAZAH SARJANA MUDA ( Ijazah Pertama )

RM 6,500 setahun* Ijazah Sarjana ( Master )  dan Doktor Falsafah ( PHD ) tidak ditawarkan pinjaman.

Pinjaman Pelajaran Pengajian Tinggi

Pinjaman pelajaran Lembaga Biasiswa Negeri Kedah merupakan satu bantuan pinjaman kewangan yang diberikan kepada pelajar bagi melanjutkan pelajaran mereka diperingkat yang lebih tinggi. Pinjaman yang diberi adalah bermula dari peringkat sijil hinggalah peringkat ijazah pertama di institusi-institusi pengajian  di dalam negara yang tersenarai dalam senarai institusi yang menerima tajaan LBNK. Kadar pinjaman yang ditetapkan adalah mengikut peringkat pengajian dan jumlah tahun pengajian pelajar tersebut.