Biasiswa Kecil Sekolah Menengah( BKSM )

Biasiswa Kecil Sekolah Menengah ( BKSM ) merupakan bantuan kewangan diberikan kepada pelajar-pelajar sekolah menengah seluruh Kedah yang terpilih bagi meringankan beban kewangan  semasa sesi pengajian sekolah menengah mereka. Bantuan akan diberi kepada pelajar-pelajar mengikut kadar yang telah ditetapkan oleh Lembaga Biasiswa negeri Kedah.  Bermula tahun 2015 kadar baru biasiswa telah ditetapkan iaitu RM 50 Sebulan kepada pelajar tingkatan 1 – 3 manakala RM 65 Sebulan kepada tingkatan 4 dan 5.AKTIVITI BKSM

Tawaran Biasiswa Kecil Sekolah Menengah 2015

Program Pendidikan Pelajar 2015 Sesi 2