Invalid e-mail!

'; //$str="insert into kwsp(nama,nolbnk,nokp,email,notelbimbit,notelrumah,notelpejabat,alamat1,tarikh,password,StatusHantar,StatusJawab) //values('".$nama."','".$nolbnk."','".$nokp."','".$emel."','".$notelbimbit."','".$notelrumah."','".$notelpejabat."','".$alamat1."',NOW(),'".$password."','".Baru."','".BelumJawab."')"; //echo $str; //exit; //mysql_query($str); //echo $_POST["text_nama"]; //printf("Last inserted record has id %d\n", mysql_insert_id()); //} ?>Butiran Permohonan

No. Permohonan
:
Nama
:
No. KP
:
No. LBNK :
No. KWSP
:
     

Alamat : 
No. Telefon Bimbit :
No. Telefon Rumah : '0') { //if ($notelrumah() > '0') { // do something echo $_POST["text_notelrumah"]; } else { echo 'Tiada' ; } ?>
No. Telefon Pejabat   '0') { //if ($notelrumah() > '0') { // do something echo $_POST["text_notelpejabat"]; } else { echo 'Tiada' ; } ?>
     
Alamat Emel :
     
Tarikh Permohonan : format('d.m.Y'); // 31.07.2012 echo $date->format('d-m-Y'); // 31-07-2012 // $date = $rows["tarikh_hantar"]; // echo date_format($date,"d/m/y") ; //echo $rows["tarikh_hantar"]; ?>
     

 
.
Sila Gunakan Maklumat Dibawah Untuk Membuat Semakan Maklumbalas Terhadap Anda.
No. LBNK :
No. KP :

 

Pertanyaan Anda Akan Dijawab Dalam Tempoh Tiga Hari Bekerja. Sila Gunakan No. Pertanyaan Dan No. Kad Pengenalan Anda Apabila Membuat Semakan Pertanyaan Ini.